پاورپوینت عناصر جزئیات ساختمانی بادبند دیوار برشی

پاورپوینت عناصر جزئیات ساختمانی بادبند دیوار برشی

پاورپوینت  عناصر جزئیات ساختمانی بادبند دیوار برشی

دانلود پاورپوینت با موضوع عناصر جزئیات ساختمانی

بادبند دیوار برشی  

 در قالب ppt ودر55اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

 

بادبند های همگرا (CBF) و باد بند های واگرا (EBF)
بادبند‌های فولادی از جمله سیستم هایی هستند که در برابر نیروهای جانبی مقاومت می کنند با بادبندگذاری در تعدادی از قاب‌های ساختمان درهرامتداد و با کمک عملکرد دیافراگم صلب کف سازه می‌توان آن راستا را مهار شده در نظر گرفت . بادبند‌گذاری به دو نوع همگرا و واگرا تقسیم می شود . در مهاربندی همگرا امتداد اعضا شامل تیر، ستون و مهاربند همگرا از یک نقطه عبور می کنند.
از مزایا و معایب بادبندهای همگرا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مزایا:
_ سختی بالا برای سازه
_ کنترل تغییر مکان جانبی سازه تا حد زیاد

معایب:
_ایجاد محدودیت از نظر معماری برای ایجاد بازشو
_با توجه به سختی زیاد این مهاربندها شکل‌پذیری آنها کم می‌شود و در نتیجه قابلیت جذب و دفع نیروی زلزله در آنها کاهش پیدا می‌کند و ارتعاش در سازه بالا می‌رود.

 

بادبند‌های فولادی از جمله سیستم هایی هستند که در برابر نیروهای جانبی مقاومت می کنند  با  بادبندگذاری  در  تعدادی  از قاب‌های  ساختمان درهرامتداد و با کمک عملکرد  دیافراگم  صلب کف سازه می‌توان آن راستا را مهار شده در نظر گرفت . بادبند‌گذاری به دو نوع همگرا و واگرا تقسیم می شود . در مهاربندی همگرا امتداد اعضا شامل تیر، ستون و مهاربند همگرا از یک نقطه عبور می کنند.

 

تجربه نشان داده است كه يكی از دلايل مهم خرابی سازه های دارای ميانقاب، پديده ستون كوتاه می باشد. با توجه به ابعاد سطح مقطع ستون و بر حسب ارتفاع بخش ستون كوتاه، مكانيزم های گوناگونی برای شكست آن، ممكن می باشد. اگر ارتفاع ستون كوتاه، بسيار كم باشد (قابل مقايسه با ابعاد مقطع ستون)، آنگاه شكست برشی كه منجر به ترك های قطری و يا خرد شدگی شديد بتن می گردد، رخ خواهد داد). اما در صورتی كه ستون، باريك باشد و يا ارتفاع ديوار زياد نباشد، شكست ايجاد شده در ستون به صورت خمشی خواهد بود

 

ردشدگی بتن بر اثر نيروهای شديد برشی ملاحظه می شود.

 

يکی از مودهای شکست در سازه های فولادی، شکست و کمانش بادبند ها می باشد

 

شکست خارج از صفحه ديوارهای آجری يکی از متداول ترين مودهای شکست سازه های آجری می باشد

 

شريانهای حياتی از جمله سازه‌های مهم بوده كه سالم ماندن آنها بعد از وقوع زلزله نقش قابل ملاحظه‌ای در كنترل خسارات غير مستقيم دارد. در شكل (13) شكست يك پل بر اثر زلزله مشاهده مي‌گردد. اين شكست بر اثر عدم وجود تكيه‌گاه كافی برای تير و عدم قفل و بست مناسب بين عرشه و نشمين رخ داده است.